ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE SALUBRITATE a devenit ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

A.R.M.D. (fosta Asociația Română de Salubritate - A.R.S.) este o asociație non-profit patronală, antreprenorială, autonomă, non-guvernamentală, profesională și apolitică, fără scop lucrativ, nonprofit și cu personalitate juridică dobândită în baza prevederilor legale, înregistrată în Registrul special pentru Asociații și Fundații.
A.R.M.D. este membru în Comitetul de monitorizare a Programului Operațional Sectorial de Mediu (P.O.S. Mediu), organism în subordinea Autorității de Management P.O.S. Mediu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

A.R.S. a devenit A.R.M.D.    

Despre noi

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR - A.R.M.D. (fosta Asociația Română de Salubritate - A.R.S.) este membru național al Asociaţiei Internationale de Gestiune a Deşeurilor (International Solid Waste Association - I.S.W.A.) și membru afiliat al Federației Europene pentru Managementul Deșeurilor și Servicii de Mediu (European Federation of Waste Management and Environmental Services - F.E.A.D.).
A.R.M.D. este o platformă de comunicare pentru toți specialiștii și operatorii în colectare, tratare mecono-biologică, reciclare, incinerare și depozitare a deșeurilor, dar și pentru autoritățile din România. Scopul A.R.M.D. este să promoveze dezvoltarea unei industrii performante a deșeurilor care să contribuie la dezvoltarea unei economii circulare bazate pe eficiență economică, protecție a mediului și conservarea resurselor naturale.
A.R.M.D. are membri persoane juridice - operatori de salubritate; companii specializate în colectare selectivă și reciclare; organizații de transfer de responsabilitate (O.T.R.); producători și distribuitori de utilaje și echipamente specializate pentru industria managementului deșeurilor; organizații cu activități de cercetare, proiectare și consultanță în domeniul gestiunii deșeurilor și persoane fizice - profesori universitari, specialiști în domeniu.

Vizitați noul site al asociației